Bedrijfsnieuws    03-11-2007  Actueel

Rozenburg-Giezeman bestaat 70 jaar en behaalt het ISO-certificaat!

 

November 2007 is een gedenkwaardige maand voor ons bedrijf. Op 02 november ondergingen we de laatste audit tot het verkrijgen van het Certex certificaat. Hierover zullen we u binnenkort nader berichten.

Een dag later bereikte het bedrijf de respectabele leeftijd van 70 jaar. Nog een goede reden om een feestje te vieren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Dat we nog springlevend zijn blijkt wel uit de investeringen van de afgelopen twee jaar, waarbij zowel het aantal vierkante meters als de wascapaciteit fors hebben aangepast.


Als vooruitstrevende textielverzorgers hebben we een naam hoog te houden. Vijfentwintig jaar geleden werd een start gemaakt met het door de computer beheren en bewaken van het reinigingstraject en was hiermee de eerste wasserij ter wereld. Inmiddels zijn computers in onze samenleving gemeen goed, maar de ontwikkelingen en toepassingen volgen elkaar steeds sneller op. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor het beheren van de integrale logistieke keten en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening steeds uitgebreider. Afgelopen jaar hebben we proactieve sturingselementen toegevoegd aan ons reinigingsproces en communiceren verbruiksgegevens middels email aan onze relaties.

De nieuwbouw en het milieu.

Wasserijen zijn de recyclers van het eerste uur. Wassen is eigenlijk niet meer dan het weer geschikt maken van gedragen kleding voor hergebruik. Toch heeft het gebruik van grond- en hulpstoffen bij dit recycleproces onze uitdrukkelijke aandacht. Afgelopen jaar hebben we in onze nieuwbouw een nieuw hangbaansysteem, een nieuwe wasinstallatie en acht nieuwe gasdrogers geïnstalleerd. Deze nieuwe drogers brengen ten opzichte van de oude stoomdrogers een aanzienlijke efficiencyverbetering met zich mee. De nieuwe gasdrogers hebben het voordeel dat zij gebruik maken van directe energieomzetting namelijk warmte uit gas, ook beschikken de gasdrogers over frequentieregelaars, samen brengen deze twee verbeteringen een aanzienlijke reductie mee in het kader van het milieu, stoom en gasverbruik. Ook heeft de toepassing van geavanceerde besturingsapparatuur en de introductie van warmwaterspoeling een reductie van ons gas- en waterverbruik opgeleverd.

Bij deze vergaande optimalisatie van onze reinigingsprocessen valt te denken aan de reductie van de droogtijd van textiel, de verbetering van de kwaliteit van het droogproces, snelle doorlooptijden op een milieuvriendelijke wijze.

De aandacht voor het milieu heeft ons een significante rendementsverbetering opgeleverd. Een belangrijk deel van de gerealiseerde besparingen hebben we kunnen investeren in nieuwe efficiëntere methodieken en toepassingen bij onze professionele dienstverlening. Hierdoor is het voor ons mogelijk een kwalitatief hoogwaardig product tegen een scherpe prijs te leveren aan onze zakelijke relaties.

 

Met vriendelijke groet drs. L.Th.P.M. Giezeman