Professionele dienstverlening
  Algemeen

Al meer dan vier generaties lang zoeken wij dagelijks naar de beste en nieuwste reinigingsmethoden. Hierbij wordt telkens gestreefd naar verbetering van de optimale afstemming tussen onze jarenlange ervaring en kennis in combinatie met de nieuwste reinigingstechnieken. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn reinheid, frisheid, hygiŽne, tijdige levering en zorg voor de toevertrouwde artikelen. Dit alles natuurlijk tegen een concurrerende prijs.

Toch gaat onze dienstverlening verder dan het wassen alleen. Voor een goede reiniging zijn goede artikelen onontbeerlijk. Onze consulenten adviseren zowel over de aanschaf van artikelen en de criteria die naast de prijs en het model bij de aanschaf van textiel aandacht zouden moeten krijgen.

Ook het huren van linnen is een uiterst interessante mogelijkheid bij Wasserij Rozenburg-Giezeman. Door vereenvoudiging van logistiek en een goed beheer te voeren kunnen we uw waskosten met wel twintig procent reduceren.

Onze zakelijke relaties zijn gerenommeerde grootschalige hotels en de vooruitstrevende ouderenzorgorganisaties in de regio Haaglanden.

  Ouderenzorg

De zorginstellingen in Zuid-Holland zijn onze primaire klanten. Deze relaties hebben de afgelopen jaren een bijzonder intensief veranderingsproces doorgemaakt, waardoor er meer nadruk is komen te liggen op de primaire zorgtaak. Bij de secundaire of facilitaire taak is er veelal een verschuiving van het verzorgen van de dienst naar het beheren van de samenwerking.

De veranderingen in de omgeving maken het hoe dan ook noodzakelijk de integrale textielverzorging nog eens kritisch te analyseren en te komen tot een herverdeling van taken of een nieuwe vorm van samenwerking. Hierbij valt ook te denken aan (tijdelijke) waarneming van linnenkameractiviteiten op uw lokatie en out-placement of zelfs overname van uw medewerkers.

Zowel de beperkte schaal, de krapte op de arbeidsmarkt als de verschillen in beloningsstructuur maken het verzorgen van facilitaire diensten vaak inefficiŽnt. Belangrijker nog is dat de kwaliteit en continuÔteit van de textielverzorging hierdoor onvoldoende gewaarborgd is en waarschijnlijk meer geld kost dan strikt genomen noodzakelijk is. Het is dus heel goed mogelijk dat uitbesteding leidt tot professionalisering van uw textielverzorging en u tegelijkertijd een kostenbesparing weet te realiseren.

Voor diverse relaties verzorgen we het gehele logistieke traject van de textielverzorging, dus vanaf het ophalen van de vuile was vanaf het appartement van de bewoner tot en met het terug leggen in de kast. De facilitair manager kan op een PC exact zien welke kosten voor de bewoners zijn gemaakt, hoeveel kledingstukken er in omloop zijn en waar deze zich bevinden. Indien kosten in rekening moeten worden gebracht of bewoners een speciale behandeling van hun kleding willen, kan dit worden gerealiseerd door de kleding te voorzien van een barcode of chip. De bewoner heeft de mogelijkheid tot keuze in opmaak en behandeling tegen zeer scherpe prijzen, de lokatiemanager heeft inzicht in de relatie met de externe wasserij en haar logistieke prestaties en hoger opgeleide zorgmedewerkers worden ontlast van ondersteunende taken, waarvoor ze eigenlijk te kostbaar zijn.

  Hotels

Voor diverse gerenommeerde hotels verzorgen wij het bed- en badgoed. Deze hotels behoren tot de top in hun segment en stellen derhalve hoge eisen aan de reiniging en opmaak van hun artikelen. Bij aanschaf van artikelen staan we hun graag met raad en daad terzijde. Vaste onderdelen van een dergelijk traject zijn het bepalen van de nodige inzet en het proefwassen van artikelen. Ook kan bij levering een steekproef ter beoordeling naar een onafhankelijk laboratorium worden gezonden.

Onze schaalgrootte en expertise maakt het voor onze relaties interessant het linnen te huren bij onze onderneming. In gezamenlijk overleg bepalen we de samenstelling, kleur en omvang van het pakket. Vanaf dat moment dragen wij ge gehele zorg voor het beschikbaar zijn van voldoende artikelen, het uit roulatie nemen van beschadigde artikelen en voor tijdige aanvulling van het pakket.

  Overige klantprofielen

Natuurlijk zijn er meerdere doelgroepen met een vergelijkbare behoefte als hotels of instellingen in de ouderenzorg. Zo verzorgen wij ook het textiel voor diverse krijgsmachtonderdelen, bedrijven, ministeries en opvangcentra voor bijvoorbeeld asielzoekers.

Bij het aangaan van een zakelijke relatie geldt voor ons ťťn belangrijke criterium; het moet gaan om een structurele en duurzame samenwerking met een betrouwbare partner waarbij op frequente basis een interessante hoeveelheid textiel ter reiniging wordt aangeboden.

Cafe's en restaurants behoren niet tot onze doelgroep. Ook verlenen we onze diensten niet aan particulieren of ten behoeve van incidentele evenementen.